IES Fernando Wirtz

Portada 9
Descargar Ver Entrega_NOTAS2018_1489362375.pdf
En PortadaXefatura de Estudos - Abrir en pestana
Descargar Ver ABAU18_990182524.pdf
En PortadaSecretaría - Abrir en pestana
En PortadaCiencias NaturaisNormalización - Abrir en pestana

No DOG do día 21 de maio de 2018 publícase a Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/19.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios
normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros
https://www.edu.xunta.es/fondolibros a través da sede electrónica da Xunta de Galicia,
https://sede.xunta.gal
Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes
ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do
procedemento administrativo común utilizando o formulario no fichero adxunto (se o descarga pode ser editado cuberto e impreso) tamén dispoñible na secretaría do centro.

O prazo finaliza o 22 de xuño de 2018.

Pódese consultar toda a información en http://www.edu.xunta.gal/portal/node/25009

Descargar Ver solicitude_anexos_i_e_ii_(1)_810413179.pdf
En PortadaSecretaría - Abrir en pestana
En PortadaCiclos FormativosSecretaríaTodos os Alumnos - Abrir en pestana
Descargar Ver Publicadas as listaxes definitivas de admitidos para o curso 18-19.
En PortadaSecretaría - Abrir en pestana
Descargar Ver DISTANCIA__3_y_final_Definitivo_1649973858.pdf
En PortadaAdministraciónCiclos FormativosDistancia - Abrir en pestana
Rua Caballeros, 1 - 15006 A Coruña
Código plus de localización do IES Fernando Wirtz: 8CMH9H4V+7M
881 960 260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es