IES Fernando Wirtz

CORUÑA LINGUAS: Programa Listen and Speak en SECUNDARIA

Prazos:
Do 25 de xuño al 23 de setembro de 2018 na ficha de
solicitude específica “CORUÑA LINGUAS: LISTEN AND
SPEAK EN SECUNDARIA” na web www.edu.coruna.es
As listaxes provisionais de personas admitidas
publicaranse na web educativa (www.edu.coruna.es) o
27 de setembro.
Unha vez publicadas as listaxes provisionais, volverá a
abrirse un novo período de inscrición.

Descargar Ver Folleto Listen and Speak
En PortadaTodos os Alumnos - Abrir en pestana
Rua Caballeros, 1 - 15006 A Coruña
Código plus de localización do IES Fernando Wirtz: 8CMH9H4V+7M
881 960 260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es