IES Fernando Wirtz

Listaxes definitivos solicitudes ciclos de FP Dual

No anexo pódese consultar a listaxe provisional de solicitudes.

 

Descargar Ver DefinitivoDUAL_402917410.pdf
En PortadaCiclos FormativosSecretaría - Abrir en pestana
Rua Caballeros, 1 - 15006 A Coruña
Código plus de localización do IES Fernando Wirtz: 8CMH9H4V+7M
881 960 260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es