IES Fernando Wirtz

Plan Proxecta. O mundo que queremos.
Descargar Ver Convivencia (PDF)
Descargar Ver Mural Arte no comic (PDF)
Descargar Ver Mural Patio (PDF)
En PortadaTodos os AlumnosXeografía e Historia - Abrir en pestana
Rua Caballeros, 1 - 15006 A Coruña
Código plus de localización do IES Fernando Wirtz: 8CMH9H4V+7M
881 960 260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es