IES Fernando Wirtz

Impreso e instrucións solicitude matrícula ESA e Bacharelato de adultos curso 18-19

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

  1. Este impreso de matrícula, debidamente cumprimentado a bolígrafo e con letras maiúsculas. É moi importante non deixar sen cubrir os teléfonos (especialmente os de urxencia), así como o correo electrónico dos pais. Marcar claramente cun X os campos de elección. 
  2. O alumnado do centro: Boletín de cualificacións.
  3. O alumnado procedente doutros centros: Certificación académica.
  4. Fotocopia do DNI.
Descargar Ver EA1 Impreso solicitude matrícula ESA
Descargar Ver BA1 Impreso solicitude matrícula Bacharelato de adultos
En PortadaBacharelatoEducación Secundaria Adultos (ESA)ImpresosSecretaría - Abrir en pestana
Rua Caballeros, 1 - 15006 A Coruña
Código plus de localización do IES Fernando Wirtz: 8CMH9H4V+7M
881 960 260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es