IES Fernando Wirtz

Listaxes provisionais do Fondo solidario de libros de texto e axudas material escolar.

Prazo de reclamacións ata o luns 16 as 14:00.

As listaxes definitivas publicaránse o 10 de setembro.

A entrega de libros faráse a partires do 18 de setembro.

Os intersados poderán consultar o estado do seu expediente (reparto de libros do fondo e vales) accedendo á aplicación no menú "Cidadáns".

Descargar Ver Listaxe admitidos
Descargar Ver Listaxe excluídos
En PortadaEducación Secundaria Obrigatoria (ESO)Xefatura de Estudos - Abrir en pestana
Rua Caballeros, 1 - 15006 A Coruña
Código plus de localización do IES Fernando Wirtz: 8CMH9H4V+7M
881 960 260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es