IES Fernando Wirtz

Exames Setembro 2018

No adxunto pódense consultar as datas e horas dos exames extraordinarios de setembro correspondentes ao curso 17-18.

Descargar Ver Exames Setembro
En PortadaXefatura de Estudos - Abrir en pestana
Rua Caballeros, 1 - 15006 A Coruña
Código plus de localización do IES Fernando Wirtz: 8CMH9H4V+7M
881 960 260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es