IES Fernando Wirtz

RECOMENDACIÓNS Matrícula Modular Ciclos Formativos Adultos (Presencial e Distancia)

Nos seguintes ficheiros adxuntos, pódense consultar as recomendacións feitas polos Departamentos didácticos de Informática  e Administración para matricularse nos Ciclos Formativos de ADULTOS.

Ditas recomendacións fanse para que o alumno teña en conta que determinados módulos requiren ter coñecementos previos suficientes do contidos doutros módulos para acadar os resultados de aprendizaxe programados para o módulo no que se pretende matricular.

 

Tamén poden consultarse as recomendacións feitas pola Consellería no seguinte enlace Itinerarios formativos para cursar os ciclos formativos polo réxime de persoas adultas

Descargar Ver Recomendacións Administración de Sistemas
Descargar Ver Recomendacións Desenvolvemento Aplicacións Web
Descargar Ver Recomendacións Xestión Administrativa
Descargar Ver Recomendacións Administración e Finanzas
En PortadaCiclos FormativosSecretaríaXefatura de Estudos - Abrir en pestana
Rua Caballeros, 1 - 15006 A Coruña
Código plus de localización do IES Fernando Wirtz: 8CMH9H4V+7M
881 960 260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es