IES Fernando Wirtz

HORARIOS Ciclos Formativos de Adultos (Presencial e Distancia) Curso 18-19

Nos seguintes adxuntos poden consultarse os horarios para o curso 18-19 dos ciclos formativos de adultos nos réximes presencial e a distancia.

O alumnado os terá en conta para a comprobración da compatibilidade horario no momento de matricularse.

Descargar Ver Horario Desenvolvemento Aplicaciones Web (Adultos Presencial) (PDF)
Descargar Ver Horario Administración Sistemas Informáticos (Adultos Presencial) (PDF)
Descargar Ver Horario Administración e Finanzas (Adultos Presencial) (PDF)
Descargar Ver Horario Administración e Finanzas (Adultos Distancia) (PDF)
Descargar Ver Horario Xestión Administrativa (Adultos Presencial) (PDF)
Descargar Ver Horario Xestión Administrativa (Adultos Distancia) (PDF)
En PortadaCiclos FormativosSecretaríaXefatura de Estudos - Abrir en pestana
Rua Caballeros, 1 - 15006 A Coruña
Código plus de localización do IES Fernando Wirtz: 8CMH9H4V+7M
881 960 260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es