IES Fernando Wirtz

Experiencias Erasmus+ 2018

Abre o ficheiro e le as opinións dos alumnos que fixeron a súa mobilidade no periodo Marzo/Xullo 2018

Descargar Ver Experiencias Erasmus+ 2018 (PDF)
En PortadaInternational Programs - Abrir en pestana
Rua Caballeros, 1 - 15006 A Coruña
Código plus de localización do IES Fernando Wirtz: 8CMH9H4V+7M
881 960 260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es