IES Fernando Wirtz

Listaxes Formación Profesional Básica

Publicación das listaxes de:

  • Admitidos
  • Lista de Espera
  • Excluidos

Deberán matricularse dende a publicación desta listaxe ata o MARTES 18

Descargar Ver Admitidos
Descargar Ver Espera
Descargar Ver Excluidos
En PortadaTodos os Alumnos - Abrir en pestana
Rua Caballeros, 1 - 15006 A Coruña
Código plus de localización do IES Fernando Wirtz: 8CMH9H4V+7M
881 960 260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es